Faktor primárnej energie

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016, platnej od 1.1.2017, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom je pre rok 2022 faktor primárnej energie pre systém CZT Žilinskej teplárenskej, a.s.

fP-CZT = 0,424

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search