Technické parametre

Charakteristika zdrojov pre výrobu tepla

   

Kotol

výkon (th-1 )

palivo

výroba 2018

(GJ)

výroba 2019

(GJ)

výroba 2020

(GJ)

K 1

75

HU, ZPN

730 704

550 026

492 646

K 2

75

HU, ZPN

624 097

577 223

551 120

K 3

75

ZP

19 698

312 279

563 570

K 5

125

HU, ZPN

932 539

757 275

495 007

 

 

 

 

 

 

Prehľad použitých zdrojov

Viete, čo sú dennostupne?

Počet dennostupňov za určité časové obdobie charakterizuje klimatické podmienky. Čím sú klimatické podmienky náročnejšie, t.j. čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší. Dennostupeň (D°) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (v priemere 20 °C) a priemernej vonkajšej teploty.

Veľmi účinne sa teda dá porovnať výroba v jednotlivých rokoch podľa skutočných dennostupňov tepla v Žiline, ktoré poskytujú obraz o ptrebe vykurovania v lokalite na základe skutočných klimatických podmienok.

Akumulátor

Akumulátor  je oceľová nádrž, ktorá slúži  na uskladnenie tepla

Dennostupne namerané v Žiline (°D)

Jan  Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sept  Okt Nov Dec Spolu Počet hodín vykurovania 
2013 663 524 541 242 41 0 0 0 118 254 427 554 3364 5109
2014 540 431 369 225 96 0 0 0 49 228 357 522 2818 4955
2015 589 540 453 299 95 0 0 0 45 304 432 521 3279 5288
2016 671 448 444 255 59 0 0 0 51 336 443 650 3357 5157
2017 824 509 396 321 67 0 0 0 96 311 462 562 3548 5355
2018 546,9 608,1 549,2 77,4 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 219,3 387,6 599,6 3050,1 4441
2019 693,8 494,6 408,9 219,2 193,9 0,0 0,0 0,0 69,0 268,3 339,6 550,8 3238,1 5427
2020 624 551                     1175 1416

 

Plynový kotol K3 bol uvedený do prevádzky v roku 2015 a jeho inštalovaný príkon je 60,6 MW s výkonom 75 ton pary za hodinu. Slúži ako výkonová rezerva pri maximálnej výrobe tepla v zimných mesiacoch a súčasne aj ako záložný kotol. Má vlastný komín s výškou 41m.  Je to moderný, výkonovo pružný zdroj, ktorý spĺňa všetky emisné limity platné od roku 2016.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search