Dodávka elektriny- princíp

ELEKTRINA

Produkciu elektrickej energie zabezpečujú tri turbogenerátory (TG1, TG2, TG3) a točivá redukcia TG4. Turbogenerátory TG1 a TG2 sú protitlakové s jedným neregulovaným odberom. Turbogenerátor TG3 je protitlakový s jedným neregulovaným a jedným regulovaným odberom. Turbogenerátory sú nasadzované tak, aby sa elektrina vyrábala vo vysokoúčinnej kombinovanej výrobe. Turbogenerátor TG4 vyrába elektrickú energiu celoročne, nakoľko ide o technologickú dodávku. Kombinácia nasadzovania jednotlivých inštalovaných kotlov závisí od klimatických podmienok a s tým súvisiacej potrebe odberu tepla.

Ročne sa vyrobí okolo 100 GWh elektrickej energie a kompletná produkcia smeruje do rozvodnej siete SSE-D,  a.s. Od roku 2007 sme sa zapojili aj do dodávky podporných služieb pre elektrickú prenosovú sústavu.

Technologická schéma teplárne

Schéma vyvedenia elektrického výkonu

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search