KVALITA - integrovaný systém manažérstva (ISM)

Dosiahnutie požadovaných strategických cieľov sa snaží spoločnosť zabezpečiť modernými systémovými prístupmi. Integrovaný systém manažérstva spoločnosti je nástrojom riadenia na plnenie Politiky spoločnosti.

ISM v sebe integruje systémy:

  • Systém manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001 – zabezpečovanie kvalitných služieb a plnenie požiadaviek našich zákazníkov a kontrolných orgánov.
  •  Systém environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14 001 – zavedením systému sa dosahuje cieľ environmentálne orientovaného riadenia podniku.
  •  Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle normy OHSAS 18 001 – vytváranie vhodných pracovných podmienok a takého pracovného prostredia pre zamestnancov, ktoré podporuje kvalitu práce, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Udržiavanie a zlepšovanie ISM je každoročne preverované významnou audítorskou spoločnosťou SGS Slovakia.

 

 Certifikáty:

iso 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

 

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search