Kontakty

Kontaktujte nás

Naša adresa

Žilinská teplárenská, a. s.
Košická 11
011 87 Žilina

IČO: 36403032
DIČ: 2020106748

Žilinská teplárenská, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. Oddiel: Sa, vložka č.10330/L

Infolinka

041 5064 222

Sekretariát

sekretariatgr@ziltep.sk
Tel.: 041 5064 240

Nákup a predaj

Ing. Vladimír Hamaj

vladimir.hamaj@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 169

Výroba

Ing. Ladislav Kozánek

ladislav.kozánek@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 202

Dispečing a predaj EE

Ing. Andrej Neslušan

andrej.neslusan@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 151

Investície

Ing. Peter Barčík

peter.barcik@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 243

Meranie a IT

Ing. Vladimír Urban

vladimir.urban@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 330

Meranie a regulácia

Rastislav Šugar

e-mail: rastislav.sugar@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 209

Meranie tepla

Peter Košút

e-mail: peter.kosut@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 379

Údržba strojov, zariadení a vonkajších rozvodov

Ing. Pavol Čerňan

e-mail: pavol.cernan@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 178

Rozvody tepla

Martin Trúchly

e-mail: martin.truchly@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 380

Životné prostredie

Ing. Marcel Hrobárik

e-mail: marcel.hrobarik@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 215

Plánovanie a ekonomika

Ing. Dušan Bačík

dusan.bacik@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 105

Ekonomická sústava

Ing. Jana Hrmová

jana.hrmova@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 394

Správa pohľadávok a fakturácia

Ing. Jozef Čičút

jozef.cicut@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 219

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search