Zákaznícka zóna

Potrebujete zrekonštruovať Vaše tepelné zariadenie, alebo hľadáte informácie?

V rámci modernizácie a rekonštrukcie Vášho tepelného zariadenia, vieme zabezpečiť;

 • poradíme Vám pri výbere vhodného tepelného zariadenia
 • pomôžeme Vám s realizáciou a projektom
 • zabezpečíme technickú podporu a poradenstvo
 • zrealizujeme Vam tepelný audit
 • prevezmeme zariadenie do našej správy

4. kroky k pripojeniu do CZT

01

Podanie žiadosti o pripojenie

02

Odsúhlasenie projektu

03

Napojenie na sústavu CZT

04

Podpísanie zmluvy o odbere tepla medzi odberateľom a dodávateľom

Najčastejšie otázky

Kedy začina a končí vykurovacia sezóna

teplomer zilinska teplarenskaDodávku tepla podrobne opisuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z., ktorá určuje obvyklý začiatok vykurovacej sezóny na 1. september a obvyklý koniec na 31. máj. Samozrejme, každý rok je iný, a teda aj vykurovanie sa reálne začína podľa počasia. V zásade platí, že teplárne začínajú dodávať teplo, keď

 1. priemerná denná teplota vonku klesne pod 13°C aspoň dva dni po sebe a
 2. predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, žeby sa malo otepliť.

Denne merajú teplotu vonkajšieho prostredia v tieni o 7:00, o 14:00 a o 21:00 h a ak sú splnené spomínané podmienky, vykurujú. Rovnako, ak priemerná denná teplota aspoň dva dni po sebe stúpne nad 13°C a podľa predpovede počasia by sa nemalo ochladiť, teplárne dodávku tepla prerušia. A keďže sa na Slovensku nachádzajú oblasti s rôznymi dennými teplotami, niekde sa kúri a inde zasa neskôr.

Niekomu sa hranica 13°C môže zdať príliš nízka (v byte mu je chladno), a preto vyhláška umožňuje dodávateľovi tepla dohodnúť sa so správcom bytom (či už spoločenstvom vlastníkov bytov alebo bytovým družstvom) aj na vyššej teplote, pri ktorej má začať kúriť.

Zdroj: energieprevas.sk

Kto určuje cenu tepla
Ako sa určuje fixná zložka a variabilná zložka ceny tepla?
Kto rozhoduje o odstávkach teplej vody
Ako sa vypočíta regulačný príkon?
Aká by mala byť minimálna teplota teplej úžitkovej vody?

Prečo teplo od nás

 • nepretržitá dodávka tepla počas 24 hodín denne
 • viac ako 50 ročná skúsennosť s výrobou a dodávkou tepla
 • nepretržitý proces rekonštrukcie a modernizácie teplárenských zariadení
 • dvojpalivová základňa
 • vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a el. energie


 


 
 • možnosť vybudovania tepelnej prípojky až k objektu na náklady ŽT, a. s. 
 • priestorová nenáročnosť odovzdávajúcej stanice tepla (OST) bez potreby častých  revízií a kontrol
 • OSTmoderné, automaticky regulované zariadenia s pohodlnou prevádzkou s možnosťou diaľkovo sledovať ich činnosť
 • jedna z najnižších cien tepla v rámci sústav centralizovaného zásobovania teplom v SR
 • stabilizovaná cena podliehajúca kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • nižšia investičná náročnosť odberných energetických zariadení pre odberateľov
 • čistá energia v mieste spotreby
 • znižovanie dopadov na ekológiu realizáciou finančne náročných ekologických zariadení


 


 
 • 24 hodinová poruchová služba

 


 

Kontakty pre zákazníkov

Zákaznícka linka


041 5064 222

Poruchová linka

po 15 hod
0917 201 321

Marketing, zmluvy a fakturácia

Peter Halama
peter.halama@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 257
Fax: 041 5064 161

Rozvody a výmenníkové stanice

Martin Trúchly
martin.truchly@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 380
Fax: 041 5064 233

Rozvody a výmenníkové stanice

Juraj Kolenčiak

juraj.kolenciak@ziltep.sk

Tel.: 041 506 4152
Mobil: 0917 201 321

Meranie tepla

Peter Košút
peter.kosut@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 379
Fax: 041 5064 233

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search