Aktuality 2018

Nová cena tepla od 1.9.2018

Vzhľadom k výrazným zmenám v ekonomických parametroch vstupujúcich do kalkulácie ceny tepla, naša spoločnosť bola nútená požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o úpravu ceny tepla . Regulátor po preskúmaní nášmu návrhu vyhovel a   s účinnosťou od 1.9.2018 Žilinská teplárenská, a.s. zvyšuje variabilnú zložku ceny tepla  z doterajších 0,0274 Eur/kWh na 0,0312 Eur/kWh. Fixná zložka zostáva nezmenená, na úrovni 143,1751 Eur/kW.  

Nárastom  variabilnej zložky sa zvýši  výsledná cena za  teplo o 7,3 % oproti predchádzajúcej cene. Napriek tomuto zvýšeniu Žilinská teplárenská zostáva aj naďalej jeden z najlacnejších výrobcov tepelnej energie spomedzi teplární.

 

Zvýšenie ceny je spôsobené nárastom cien za emisné povolenky CO2. Kým v minulom roku sa ich cena na trhoch pohybovala na úrovni 7 Eur za tonu, dnes sa nakupujú za cenu 21 Eur. Ročne spotrebujeme približne 240 000 ton emisií. Aj keď štát prideľuje každý rok určitý objem emisií zadarmo,  toto množstvo každoročne klesá a spoločnosť musí potrebný objem zabezpečovať nakupovaním.  Na rok 2018 sme už potrebné množstvo emisných povoleniek nakúpili v priemernej cene 17,57 Eur/tona.

 CO2 v tonách

Pridelené bezodplatne

Celková spotreba

2016

67 336

248 398

2017

53 120

236 998

2018

38323

235 500 (plán)

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search