Aktuality 2015

Suchý odber popolčeka

Žilinská teplárenská, a. s. produkuje pri spaľovaní hnedého uhlia odpadový produkt popolček, ktorý je zachytávaný v elektrostatických odlučovačoch a hydraulickou cestou prepravovaný na odkalisko, kde je ukladaný.

Čítať celý článok...

Zdroj: Ročenka elektrotechniky a energetiky, 2015

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search