Vážení zákazníci,

k 01. 05. 2022 vznikol MH Teplárenský holding, a.s., ktorý sa stal univerzálnym právnym nástupcom teplárenských spoločností Bratislavská teplárenská, a. s., Trnavská teplárenská, a. s., Žilinská teplárenská, a. s., Martinská teplárenská, a. s., Zvolenská teplárenská, a. s., a Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Na základe vyššie uvedeného oznamujeme, že z tohto dôvodu meníme režim preberania poštových zásielok:

Poštové zásielky bežného typu – prosím zasielajte na:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Doručovanie zásielok súvisiacich s projektami:

Adresa na zasielanie: MH Teplárenský holding, a.s., závod MHTH Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina

papierová forma

  • kompletná technická dokumentácia (projektová stavebná, realizačná a pod.) pre všetky fázy projektu
  • vyjadrenia a  stanoviská, revízne správy, osvedčenia ku všetkým fázam projektu
  • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí ku všetkým fázam projektu
  • štúdie a audity ku všetkým fázam projektu

elektronická forma

  • kompletná dokumentácia k projektom – elektronické nosiče (CD, USB)

Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s., člen skupiny MH Teplárenský holding sa ospravedlňuje občanom a najmä obyvateľom dotknutých ulíc za vzniknutú situáciu počas rekonštrukcie parovodu.

Počas prebiehajúcich prác na výmene parovodu za teplovod bolo voči generálnemu dodávateľovi stavebných prác spoločnosti TENZA, a.s., so sídlom Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, IČO: 25 570 722, začaté insolvenčné konanie v ČR, ku dňu 22.2.2021. Vzniknutá situácia znemožnila pokračovanie prác, vrátane finálneho  dokončenie diela. Jedná sa o časti povrchových úprav, osadenia zdemontovaných stĺpov verejného osvetlenia, vyčistenia dotknutých priestranstiev a ďalšie  ukončovacie  práce. 

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Situáciu sa  snažíme riešiť aj vo vlastnej réžii, sme tu však limitovaní prebiehajúcim insolvenčným konaním, ktoré je aktuálne už v štádiu vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka TENZA, a.s. Za danej situácie máme naviac skomplikovaný prístup k finančnému príspevku, keďže projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vedenie Žilinskej teplárenskej, a.s. situáciu aktívne rieši aj v spolupráci s vedením MH Teplárenský holding s cieľom práce dokončiť v čo najkratšom čase ku spokojnosti občanov a návštevníkov mesta Žilina.

 

Ďakujeme Vám za pochopenie.

UPOZORNENIE

 

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. 6. 2022  spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. spustila novú webovú stránku, na ktorej nájdete všetky aktuálne informácie.

Prosím navštívte:

www.mhth.sk

Táto web stránka už nebude ďalej aktualizovaná a bude v krátkom čase deaktivovaná.  

TEPLO

Prenechajte starostlivosť o Vašu tepelnú pohodu na nás!

50 rokov ŽT, a.s.

Už viac ako 50 rokov sme dominantný producent tepelnej a elektrickej energie v meste Žilina. Preveďte sa s nami najdoležitejšími míľnikmi v histórii našej spoločnosti.

Úžitkový vzor

Tepláreň zaregistrovala svoj prvý úžitkový vzor

DISTRIBUČNÁ SIEŤ

Tepelná energia tisícom odberateľov

Vykurovanie pre bytový sektor bolo spustené od soboty 25.9.2020

start vykurovacej sezony 20 21 teplaren zilina

Vykurovanie pre bytový sektor bolo spustené od soboty 25.9.2020

Suchý odber popolčeka priamo v teplárni

graf emisie small

Od budúcej zimnej sezóny už nebude popolček z kotlov K1 a K2 ukladaný na odkalisko.

Odkalisko Rosina

Odkalisko  v Rosine prevádzkujeme v súlade s platným integrovaným povolením.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku nášho areálu.

Cena tepla pre rok 2021

Žilinská teplárenská od 1.januára 2021 znižuje cenu tepla o 4 %.

Výročná správa za rok 2019

vyrocna sprava home

Zverejnili sme výročnú správu za rok 2019

Ochranná známka

Stali sme sa majiteľmi ochrannej známky

LIVE STREAM Z KOMÍNA

Pozrite si živý video pohľad na Žilinu z výšky 194 m.

MÁJ 2022 V ČÍSLACH

1 085 880 GJ 
vyrobeného tepla

50 999 MWh 
vyrobenej elektrickej energie

68 229
spotreba hnedého uhlia

6 023 240 m3 
spotrebovaného zemného plynu

ROK 2021 V ČÍSLACH

2 130 067 GJ 
vyrobeného tepla

95 378 MWh 
vyrobenej elektrickej energie

69 308
spotreba hnedého uhlia

35 422 135 m3 
spotrebovaného zemného plynu

TEPLO PRE VÁS OD ROKU 1967

0
+
rokov na trhu
0
priamych odberateľov
Image
0
%
tepelnej spotreby mesta
0
TJ
tepelnej energie za rok
0
km
rozvodnej siete

Naši zákazníci

Bytterm
Metsä Tissue
Kia Motors
Mobis
Holiday Inn
Zilinská univerzita
Ministerstvo obrany SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Mirage, s.r.o.
MŠK Žilina
Aupark
Franke Slovakia

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search