en-flag

Aktuality 2014

DeNOx V ŽILINSKEJ TEPLÁRENSKEJ, a.s.

Sprísňujúce sa emisné limity pre zdroje tepla a elektrickej energie, ktoré vstúpia do platnosti od začiatku roka 2016, nútia nielen slovenských výrobcov energií investovať do ekologizácie výroby a ochrany ovzdušia. Bez modernizácie zdrojov, spaľujúcich predovšetkým uhlie, by pripravované sankcie zo strany Európskej komisie znamenali prakticky ekonomickú likvidáciu niektorých teplárenských prevádzok. Zatiaľ čo viaceré teplárne u nás sa spoliehajú na výnimky a prechodné obdobia a ďalšie ešte len pracujú na príprave ekologizačných projektov, máme aj prevádzky, kde sa modernizačné opatrenie už aj fyzicky realizujú.

Čítať celý článok...

Zdroj: Komunálna a priemyselná energetika

Žilinská tepláreň vysadila nový les

Najväčší výrobca tepla v regióne Žiliny myslí okrem vykurovania bytov a domov obyvateľov mesta a okolia aj na životné prostredie. Svedčí o tom nadviazanie spolupráce s Lesmi Slovenskej republiky. V jej prvej etape zamestnanci Žilinskej teplárenskej vysadili vo štvrtok 30. októbra tohto roku 2600 sadeníc smreka a buka krytokorenného. Pri obci Brezany tak pribudol kus lesa v rámci ekologického programu „Zníž emisie, vysaď les!“ Žilinská tepláreň hodlá v tejto aktivite pokračovať aj v budúcnosti. Svedčí to o tom, že jej zamestnancom nie je ľahostajné, v akom prostredí žijeme a aký vzduch dýchame.

Čítať celý článok...

Žilinská teplárenská, a.s., realizuje komplexnú denitrifikáciu kotlov

 loga

Investícia do Vašej budúcnosti Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu: Zmena výrobného procesu – Denitrifikácia kotla K5 v ŽT, a.s. Žilina

Kód projektu: 24130120121

Žilinská teplárenská, a.s., sa trvalo snaží v oblasti ochrany ovzdušia zabezpečovať plnenie emisných limitov a zároveň trvalé znižovanie plynných a tuhých emisií v ovzduší. Ďalším krokom pokračujúcej ekologizácie, ktorá sa začala už v roku 2002, je realizácia projektu denitrifikácie kotlov, teda zníženie emisií oxidov dusíka do ovzdušia.

Čítať celý článok...

Žilinská teplárenská, a.s. Moderná tepláreň je o atraktívnych alternatívach

Významné obdobie rozsiahlej modernizácie. Novšie kotle, denitrifikácia a nahrádzanie parovodných potrubí horúcovodnými. To sú hlavné témy, ktoré sa aktuálne skloňujú v akciovej spoločnosti Žilinská teplárenská. Inovácie sú hnacím motorom turbíny zmeny, ktorá sa naplno roztočila pod vedením Ing. Igora Stalmašeka, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa. Pre Priemysel Dnes otvorene hovoril o výzvach, krízach, aj budúcnosti dodávok tepla v Žiline.

Čítať celý článok...

zdroj:  Priemysel Dnes 04 / 2014

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj chaty

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj chaty

Viac info ...

Žilinská teplárenská, a.s.: Stoja pred nami nové výzvy. Investujeme, aby sme rástli

Žilinská teplárenská, a.s., je najväčším výrobcom tepla a elektrickej energie v meste Žilina. V porovnaní s klasickými teplárňami dosahuje najlepšie hospodárske výsledky a môže sa pochváliť aj druhou najnižšou cenu tepla v porovnaní s obdobnými zdrojmi. "Máme obrovskú výhodu v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, čo je jeden z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia vstupných palív v oblasti zásobovania teplom. Žiadny z našich potenciálnych konkurentov nemá porovnateľné výkonové kapacity," tvrdí v rozhovore Ing. Igor Stalmašek predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej, a.s.. Rok 2014 bude pre nich rokom prípravy náhrady parovodných rozvodov za teplovodný systém. Po vyriešení plnenia emisných limitov platných od roku 2016 začnú s výstavbou nového celoročného zdroja tepla.

Čítať celý článok...

zdroj: SvětPrůmyslu, Speciál 2/2014

Žilinská tepláreň vyrába spolu s teplom aj elektrickú energiu

V súčasnosti už niet pochýb o tom, že centrálne zásobovanie teplom je jedným z najefektívnejších a najekologickejších spôsobov výroby energie. Tým, že veľké zdroje sú spravidla umiestnené v okrajových častiach miest, znečisťujú obývané oblasti oveľa menej ako malé lokálne zdroje. Okrem toho, teplárne investujú nemalé fi nančné prostriedky do ekologizácie a modernizácie svojich tepelných sústav. "Naším cieľom je centrálne zásobovať teplom čo najviac obyvateľov mesta," povedal generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej Igor Stalmašek.

Čítať celý článok...

Stránka 1 z 2

Naša adresa

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11

Žilina

011 87

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

Dôležité kontakty

 Zákaznícka linka
 24 hod. služba

Tel: 041/5064 222


 Pracovná doba:
 Po – Pi, 8h – 16h

Tel: 041/5064 240 Mimopracovná doba:
 Recepcia/vrátnica:

Tel: 041/5064 288