Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:

Predseda: Ing. František Pompura
Členovia: Ing. Jaroslav Ondák, Ing. Miroslav Sipták

 

Dozorná rada:

Predseda: Ing. František Holeša
Členovia: JUDr. Naďa Vajdová, Ing. Vladimír Sagan

 

Výkonný manažment:

Ing. František Pompura
Ing. František Pompuragenerálny riaditeľ
Ing. Miroslav Sipták
Ing. Miroslav Sipták riaditeľ pre stratégiu a rozvoj
Ing. Jaroslav Ondák
Ing. Jaroslav Ondákriaditeľ úseku Ekonomika a financovanie
Ing. Viliam Mrvečka
Ing. Viliam Mrvečkariaditeľ úseku Výroba a technika
Ing. Ivan Doletina
Ing. Ivan Doletinamanažér úseku Obchod

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2017 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search