Profil spoločnosti

Založenie spoločnosti

profil spolocnostiSpoločnosť Žilinská teplárenská, a. s. IČO 36403032, so sídlom Košická cesta 11, 011 87, bola založená zriaďovateľom – Fondom národného majetku SR dňa 17. 12. 2001, v súlade s rozhodnutím vlády SR č. 686 zo dňa 18.07.2001 o transformácii elektroenergetiky a následným rozhodnutím MH SR č. 289/2001 zo dňa 14. 12. 2001.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, v oddieli Sa, vložka č. 10330/L dňa 01. 01. 2002.

 

Hlavné predmety činnosti: 

 • nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, vrátane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla
 • zásobovanie teplom - výroba a rozvod tepla
 • elektroenergetika - výroba a rozvod elektrickej energie
 • elektroinštalácie - inštalácie a opravy el. strojov a prístrojov
 • revízie elektrických zariadení sieti - poradenská služba v energetike
 • montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
 • odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
 • oprava a údržba plynových zariadení
 • odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení
 • údržba, oprava tlakových zariadení
 • oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
 • opravy a montáž určených meradiel – vodomery a merače tepla
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • zámočníctvo, kovoobrábanie

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2017 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search