O nás

Žilinská teplárenská, a. s., ako dominantný producent tepelnej a elektrickej energie v meste Žilina a najbližšom okolí,si kladie vysoké nároky na výstupy zo všetkých oblastí svojej pôsobnosti.

Len dokonale vyvážená starostlivosť o všetky tieto okruhy so sebou prináša uspokojenie požiadaviek našich zákazníkov, kontrolných a dozorných orgánov, akcionárov, občanov mesta a v neposlednom rade zamestnancov spoločnosti.

Pri hľadaní optimálnej cesty ku skvalitneniu výroby energie sledujeme moderné trendy vo výrobe, uplatňujeme najlepšie metódy riadenia a minimalizujeme dopady na životné prostredie.

Pre našich odberateľov zabezpečujeme tepelnú energiu v požadovanej kvalite za cenu, ktorá si udržiava primeranú úroveň a v konkurencii trhu je vysoko atraktívnou.

Naša spoločnosť si zachovala aj 12 rokov po osamostatnení majoritné postavenie v dodávke tepelnej energie v Žiline a v súčasnosti patrí medzi najstabilnejšie spoločnosti v regióne.

Vyše 50-ročná tradícia výroby ako aj snaha o neustále zlepšovanie procesov zabezpečujú stabilitu kvality výroby. Jej efektivitu a ekologickosť sa podarilo výraznou mierou zvýšiť v poslednom desaťročí prebiehajúcou intenzifikáciou využitia paliva a modernizáciou zariadení.

Základné princípy

Už vyše 50 rokov sa stabilne držíme na trhu. Naďalej sa rozvíjame a modernizujeme. Ctíme si hodnoty a prírodu a preto neustále pracujeme na znižovaní dopadov našej činnosti na životné prostredie. Toto sú základné piliere na ktorých staviame.

Stabilita

Kvalita

Ekológia

Dostupnosť

Bezpečnosť

Spoľahlivosť

Naši zákazníci

Bytterm
Metsä Tissue
Kia Motors
Mobis
Holiday Inn
Zilinská univerzita
Ministerstvo obrany SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Mirage, s.r.o.
MŠK Žilina
Aupark
Franke Slovakia

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2017 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search