Aktuality 2019

v dôsledku stavebných úprav existujúcich rozvodov tepla a zmeny média z parného na horúcovodné

Mesto Žilina informuje občanov, že do októbra 2019 sa bude na území mesta realizovať výmena existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Výmena si vyžiadala aj terénne práce. 

V piatok 5.4.2019 Žilinská teplárenská predstavila na pôde Mestského úradu Žilina  I. etapu aktuálne spustenej výmeny parných rozvodov za horúcovodné. Prezentácie projektu pod názvom „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov a zmena média z parného na horúcovodné“, na ktorý získala finančné prostriedky z európskych fondov a štátneho rozpočtu v roku 2017, sa zúčastnili primátor mesta Žilina, poslanci za volebný obvod Solinky, prednosta Mestského úradu a príslušní vedúci dotknutých odborov MsÚ. 

Tri roky prípravných a projektových prác na jednom z najväčších a najzložitejších projektov v novodobej histórii teplárne sú ukončené. Na územiach, kde je charakter spotreby prevažne kúrenársky a nie je potrebná para na technologické účely, spúšťa žilinská tepláreň I. etapu projektu, v ktorom bude postupne prechádzať z pary na horúcu vodu.

Dňa 17.12.2018 bol v súlade s ustanovením § 43 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR  zapísaný úžitkový vzor č. 8356 s názvom "Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov", ktorého je Žilinská teplárenská, a.s. výhradným majiteľom.

Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. sa nedávno stala majiteľom kombinovanej ochrannej známky s výhradným právom ju používať alebo ňou označovať svoje tovary a služby, pre ktoré je registrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search