en-flag

Zvýšený hluk pri prefuku vysokotlakového potrubia.

Žilinská teplárenská, a.s. realizuje generálnu opravu redukčno chladiacej stanice /RCHS 1/III./vysokotlakovej pary. V tejto súvislosti je nevyhnutné vykonať potrebné prefuky parou vysokotlakového potrubia na odstránenie nečistôt z potrubia po montáži.
Prefuk potrubia bude realizovaný 19 - 21.10.2016 v čase 8,00 - 18,00 hod. podľa projektu, dvakrát po 30 minút s prestávkou na vychladnutie potrubia. Počas prefuku potrubia dôjde ku zvýšenému hluku, preto sa Vám touto cestou vopred ospravedlňujeme za nadmeme zvýšený hluk a zároveň Vám ďakujeme za pochopenie.

Žilinská teplárenská, a.s.

 

Cena tepla na rok 2016 sa nemení

Žilinská teplárenská už tretí rok drží cenu tepla na rovnakej úrovni, čím sa dlhodobo radí k najlacnenejším výrobcom tepelnej energie spomedzi klasických teplární.

logo-szvt-teplaren-SPOLOCNE-je-to-bezpecnejsie-april

Žilinská teplárenská je členom Slovenského zväzu výrobcov tepla – www.szvt.sk

Viac o výhodách centrálneho zásobovania teplom sa dozviete na:

https://www.facebook.com/SZVT-549634651860594/?fref=ts

 

 

kalkulačka- plynová kotolňa vs CZT

NAPÍSALI O NÁS...

 • Žilinská teplárenská, a. s. „Sme pripravení plniť všetky emisné limity platné od 1. 1. 2016“

  Žilinská teplárenská sa mení za pochodu, zmeny si žiada predovšetkým európska legislatíva. Na jednej strane stoja nekompromisné smernice EÚ a z nich rastúce nároky, oproti nim tlak na nízku cenu tepla, teda k spokojnosti zákazníkov.O procese modernizácie a o najbližších plánoch sme hovorili s generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Žilinskej teplárenskej, a. s. Ing. Igorom Stalmašekom.

  Čítať celý článok...

  Zdroj: Ročenka elektrotechniky a energetiky, 2015

   
 • Suchý odber popolčeka

  Žilinská teplárenská, a. s. produkuje pri spaľovaní hnedého uhlia odpadový produkt popolček, ktorý je zachytávaný v elektrostatických odlučovačoch a hydraulickou cestou prepravovaný na odkalisko, kde je ukladaný.

  Čítať celý článok...

  Zdroj: Ročenka elektrotechniky a energetiky, 2015

   

Hlásenie porúch

Poruchy a odstávky

green iconMomentálne dodávame teplo všetkým odberateľom bez obmedzení.

 

 

Virtuálna prehliadka

vitrualna prehliadka

Video

Ekologizácia v Žilinskej teplárenskej

 

Výstavba nového plynového kotla PK3

 

 

 

Vítame Vás na stránkach spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s., významného výrobcu a predajcu elektrickej energie a tepla v lokalite mesta Žilina.

 

Prečo teplo od nás?

 • nepretržitá dodávka tepla počas 24 hodín denne
 • stabilizovaná cena podliehajúca kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • jedna z najnižších cien tepla v rámci sústav centralizovaného zásobovania teplom v SR
 • čistá energia v mieste spotreby
 • možnosť vybudovania tepelnej prípojky až k objektu na náklady ŽT, a. s.
 • priestorová nenáročnosť odovzdávajúcej stanice tepla (OST) bez potreby častých  revízií a kontrol
 • OSTmoderné, automaticky regulované zariadenia s pohodlnou prevádzkou s možnosťou diaľkovo sledovať ich činnosť
 • nižšia investičná náročnosť odberných energetických zariadení pre odberateľov
 • vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a el. energie
 • 100%-né atesty hospodárnosti zdrojov
 • nepretržitý proces rekonštrukcie a modernizácie teplárenských zariadení
 • znižovanie dopadov na ekológiu realizáciou finančne náročných ekologických zariadení
 • účasť v Teplárenskom združení SR
 • dvojpalivová základňa


Naša adresa

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11

Žilina

011 87

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Dôležité kontakty

 Zákaznícka linka
 24 hod. služba

Tel: 041/5064 222


 Pracovná doba:
 Po – Pi, 8h – 16h

Tel: 041/5064 240 Mimopracovná doba:
 Recepcia/vrátnica:

Tel: 041/5064 288