en-flag

50 rokov ŽT, a.s.

brozura 50-rokov-ztas

Cena tepla na rok 2017 sa nemení

Žilinská teplárenská už štvrtý rok drží cenu tepla na rovnakej úrovni, čím sa dlhodobo radí k najlacnenejším výrobcom tepelnej energie spomedzi klasických teplární.

Poruchy a odstávky

Žilinská teplárenská, a.s.

INFORMUJE

Vážení obyvatelia a návštevníci mesta Žilina,

v dňoch od 15.7.2017 (t.j. sobota) do 30.9.2017 (sobota) bude realizovaná rekonštrukcia horúcovodného potrubia na ul.Vyskoškolákov, trasa OC Dubeň – Mestská plaváreň. Trasa horúcovodu sa nachádza v exponovanej zóne s veľkou migráciou ľudí a motorových vozidiel.

Postup rekonštrukcie vyžaduje vykopať a odstrániť pôvodné (opotrebované) potrubie a do výkopu vložiť nové a následne uviesť povrchy do pôvodného stavu. Žilinská teplárenská, a.s. (ŽT) plánuje, pokiaľ to technologické postupy dovolia, realizovať práce tak aby prevádzkovatelia a návštevníci dotknutých objektov boli čo najmenej obmedzení v ich užívaní. Harmonogram rekonštrukcie je zostavený tak, aby sa niektoré práce realizovali v čase s najnižším pohybom ľudí a motorových vozidiel t.j. v neskorých poobedných hodinách a v noci. Rozkopané komunikácie budú prekryté oceľovými platňami, nekryté výkopy budú ohradené a náhradné trasy pre chodcov a motorové vozidlá budú vyznačené dopravnými značkami.

ŽT pristúpila k realizácii výmeny potrubia z dôvodu častých porúch, čo znamenalo odstavovanie odberateľov napojených na uvedenú trasu. Termín rekonštrukcie sme vybrali tak, aby sme čo najmenej zaťažil odberateľov tepla, t.j. aby nezasiahol do vykurovacieho obdobia.

Z hore uvedených dôvodov Vás žiadame o trpezlivosť a pochopenie za dočasné obmedzenie.

Za spôsobené zhoršenie komfortu sa vopred ospravedlňujeme.

 rekonstrukcia-jul-september-teplaren-zilina

Zároveň oznamujeme že v období od 30.7.2017 (nedeľa) do 3.8.2017 (štvrtok) bude plánovaná odstávke teplárenského zdroja počas ktorej bude prerušená dodávka tepelného média do všetkých odberných miest v Žiline. 

Ďakujeme za pochopenie.

Žilinská teplárenská, a.s. 

 

Logo SPOLOCNE je to EKOLOGICKEJSIE jan 2017

Žilinská teplárenská je členom Slovenského zväzu výrobcov tepla – www.szvt.sk

Viac o výhodách centrálneho zásobovania teplom sa dozviete na:

https://www.facebook.com/SZVT-549634651860594/?fref=ts

 

 

kalkulačka- plynová kotolňa vs CZT

Hlásenie porúch

Referencie

bytterm1  metsa tissue logo1 zilinska univerzita logo1  

 

fakultna nemocnica1 kia n1 mobis logo1  mosr1

 

 

 

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA ŽILINA V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY

mesto zilina

Virtuálna prehliadka

vitrualna prehliadka

Rozvodná schéma ŽT, a.s.

rozvodova-schema

Video

Žilinská teplárenská, a.s.

 

Vítame Vás na stránkach spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s., významného výrobcu a predajcu elektrickej energie a tepla v lokalite mesta Žilina.

 

Prečo teplo od nás?

 • nepretržitá dodávka tepla počas 24 hodín denne
 • stabilizovaná cena podliehajúca kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • jedna z najnižších cien tepla v rámci sústav centralizovaného zásobovania teplom v SR
 • čistá energia v mieste spotreby
 • možnosť vybudovania tepelnej prípojky až k objektu na náklady ŽT, a. s.
 • priestorová nenáročnosť odovzdávajúcej stanice tepla (OST) bez potreby častých  revízií a kontrol
 • OSTmoderné, automaticky regulované zariadenia s pohodlnou prevádzkou s možnosťou diaľkovo sledovať ich činnosť
 • nižšia investičná náročnosť odberných energetických zariadení pre odberateľov
 • vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a el. energie
 • 100%-né atesty hospodárnosti zdrojov
 • nepretržitý proces rekonštrukcie a modernizácie teplárenských zariadení
 • znižovanie dopadov na ekológiu realizáciou finančne náročných ekologických zariadení
 • účasť v Teplárenskom združení SR
 • dvojpalivová základňa


Naša adresa

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11

Žilina

011 87

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

Dôležité kontakty

 Zákaznícka linka
 24 hod. služba

Tel: 041/5064 222


 Pracovná doba:
 Po – Pi, 8h – 16h

Tel: 041/5064 240 Mimopracovná doba:
 Recepcia/vrátnica:

Tel: 041/5064 288